Hero Image

SAP Business One ช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจแค่ปลายนิ้ว ง่ายสะดวก รวดเร็ว

#พัฒนาธุรกิจด้วยระบบ SAP Business One

[Post Blog] SAP Busines One กับแนวคิดนำระบบ SAP B1 ช่วยบริหารจัดการในองค์กร

ในช่วงโรคระบาดโควิค-19 เกิดภาวะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อย ดังนั้นการประกอบธุรกิจต้องประคองธุรกิจให้เข้มแข็งต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเผชิญปัญหาต่างๆ การดำเนินการเพื่อเป็นการรองรับปัญหา ดังนั้นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นความจำเป็นอันดับต้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีข้อมูลลูกค้าในระบบที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาขยายธุรกิจ เช่น การขาย การจัดซื้อ การเงิน การบัญชี หรือแม้แต่การผลิต การคลัง การคำนวณต้นทุนและบริการของธุรกิจ ในอดีตที่ผ่านธุรกิจต่างๆ มีระบบที่นำมาใช้งานในองค์กร ที่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน แผนกต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานราชการได้ทำการตรวจสอยด้านภาษีและเพื่อสร้างเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งสังเกตได้ว่าในอดีตนั้นธุรกิจองค์กรไม่ได้นำประโยชน์ในระบบมาใช้งานจริงจังในธุรกิจ ซึ่งต่อมาแนวคิดของการวางแผนเชิงธุรกิจสำหรับองค์ด้วยระบบ SAP Business One (ERP) เป็นระบบที่รวบรวมการทำงานทั้งหมด ในทุกส่วนของธุรกิจเป็นศูนย์กลางในที่เดียว ได้นำข้อมูลมาใช้งานเพื่อต่อยอดธุรกิจในการวางแผนพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีบริษัทชั้นนำของโลกได้นำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาระบบ Software เพื่อธุรกิจมากขึ้น

SAP เป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนา Software สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแนวคิด ERP มาทำ Software เช่น SAP All In One, SAP ByDesign, SAP Business One ซึ่งแบ่งออกตามแต่ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

SAP Business One รวบรวมการทำงานฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ประเภทธุรกิจต้องการใช้งานระบบอย่างครบถ้วน

ฟังก์ชั่นใน SAP Business One มีอะไรบ้าง

  • CRM :Customer Relationship Management คือ ระบบที่ใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกระทำของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสม สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า เป้าหมายหลักเพื่อทำการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจรวมทั้งธุรกิจได้วางแผนขยายฐานลูกค้าให้กับบริษัทหรือองค์กรได้

  • Sales :ระบบการขายที่รวบรวมข้่อมูลตัวเลขการขายสินค้าทั้งหมดทีี่พนักงานส่งยอด เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงานขาย ราคาขาย ยอดขาย ต้นทุนขาย ข้อมูลการจัดส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ข้อมูลภาษีการขาย ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้สามารถนำมาในการวิเคราะห์ ข้อมูลในมุมการขายได้หลากหลายเหมาะสมธุรกิจ เช่น สินค้าชนิดใดขายดี สินค้าชนิดใดขายดีช่วงเวลาใด รวมถึงข้อมูลยอดขายสินค้าตามพนักงานขาย เป็นต้น

  • Purchase :ระบบซื้นสินค้า ที่รวบรวมการซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบราคาซื้อสินค้าย้่อนหลัง เพื่อสะดวกในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเปรียบเทียบราคาสินค้าที่เคยซื้อมาแล้ว หรือ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศสามารถนำภาษีศุลากร มาปันเข้ากับสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้าที่แท้จริง

  • Inventory :ระบบคลังสินค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่อยู่ในบริษัทได้แบบ Real Time ช่วยในการจัดการสินค้าได้อย่างทันท่วงที เช่น สินค้าที่จะขายใกล้จะหมดต้องรีบสั่งซื้อ ระบบการนับสต็อกสินค้า ที่เป็นมาตราฐาน ทำให้ช่วยธุรกิจหรือพนักงานนับสินค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ ลดปัญหาสินค้าสูญหาย

  • Production :ระบบผลิครองรับสูตรการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนและสามารถจัดอันดับการผลิตสินค้าได้

  • Finance & Account :ระบบบัญชี รองรับระบบบัญชีและภาษีของไทย รวมถึง e-Tax ที่สามารถยื่นผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำการคำนวณ

  • Service :ระบบบริการหลังการขาย สามารถสร้างประกันสินค้าที่เราขาย รวมถึงมีระยะเวลาในการระบประกันสินค้า อีกทั้งยังสามารถบันทึกการแจ้งซ่อมต่างๆ ของสินค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา


การเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจให้เป็นระบบที่เป็นมาตราฐานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้ เช่น การนำข้อมูลในส่วนต่างๆ มาทำรายงานเฉพาะเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อดี ข้อด้อย เป็นเครื่องมือการจัดการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง มีความเข้มแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์มาตราฐานซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการประกาศ Road Map ที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เป็นโปรแกรมทันสมัยรองรับตามเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบ AI, BI, Dashboard รวมถึงการรองรัับการทำงานทั้งระบบ On-Premise และ Cloud ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นอย่างมาก สามารถดำเนินการทำงานทั้งในออฟฟิศและการทำงานจากบ้านได้ ซึ่งเหมาะสมกับช่วงโรคระบาดหรือโควิค-19 ที่ต้องการ Work form Home (WFH) อีกลักษณะที่ยอดเยี่ยมสามารถทำงานผ่านระบบ Windows App และ Web BrowserSAP Business One มีจุดเด่นที่เป็น Software เป็นมาตราฐานได้รับการยอมรับอย่างดี สามารถตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งสำนักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และการตลาดหลักทรัพย์มีการบันทึกขข้อมูล จำนวนมากและแถมได้มาตราฐานรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต การพัฒนาระบบเฉพาะที่แต่ละธุรกิจต้่องการเพิ่มเติมได้ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้หลายสาขาหรือการผลิตซับซ้อนด้วยการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ SAP Business one


ผู้สนใจ SAP Business One หรือต้องการได้รับการปรึกษาบริการเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.bexsys.com/contactus/ หรือติดต่ออีเมล์่ฝ่ายขายและการตลาด sales@bexsys.com หรือโทรติดต่อบริษัท 02-235-8003, ติดต่อตรง 092-109-9891